OFERTA

 

 

Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży

ocena rozwoju mowy
ustalenie programu terapii
wydawanie zaświadczeń z opinią logopedyczną

Terapia wad wymowy

opóźniony rozwój mowy
kappacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „k” -jej brak)
gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski „g”-jej brak)
seplenienie (nieprawidłowa realizacja głosek szumiacych, syczących i ciszących)
reranie (brak lub nieprawidłowa realizacja głoski „r”)
mowa bezdźwięczna

Wczesna interewencja logopedyczna (0-3 lata)

opóźniony rozwój mowy
diagnoza i stymulacja odruchów oralnych u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń ssania
ocena funkcji fizjologicznych aparatu oralnego ( oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa) oraz terapia zaburzeń tych funkcji
zaburzenia funkcji oralnych (ssania, gryzienia, żucia, połykania)
wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka (m.in. dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniami genetycznymi)

Diagnoza i terapia dzieci mających problemy z przyjmowaniem jedzenia „KARMIENIE TERAPEUTYCZNE”

wczesna interwencja, karmienie terapeutyczne dzieci z grupy ryzyka , profilaktyka
zaburzeń jedzenia i picia , wsparcie dla rozwoju komunikacji, funkcji
poznawczych,dojrzałości OUN.)
strategie karmienia (przeciwdziałanie kompensacjom, patologicznym wzorcom
przyjmowania pokarmów, konsystencja, temperatura i smak potraw dobrany
indywidualnie dla dziecka, jego możliwości na danym etapie rozwoju, sposób
karmienia, bezpieczne karmienie)
 

wybiórczość pokarmowa

 

diagnostyka zaburzeń karmienia
terapia karmienia
konsultacje dla rodziców dzieci tzw. „niejadków”